Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες, φίλες και φίλοι δημότες του Δήμου Μακρακώμης.

Η μεγάλη αλλαγή που έφερε στην πατρίδα μας «ο Καλλικράτης», βάζει τη Δυτική Φθιώτιδα μπροστά σε νέα αυτοδιοικητικά δεδομένα. Ο Δήμος μας, αποτελεί πρόκληση για το μέλλον μας. Απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλων των πολιτών, αλλά και την στελέχωση του νέου θεσμού από έμπειρους ανθρώπους, που έχουν δώσει δείγματα γραφής στο άμεσο παρελθόν.

Απαιτεί την συνένωση δυνάμεων, υπερβαίνοντας τα στερεότυπα από τις διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος.

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα εκτιμώντας και τις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα, με αίσθημα ευθύνης αποφασίσαμε να θέσουμε τους εαυτούς μας στην κρίση των πολιτών του Δήμου Μακρακώμης.

Με μοναδικό στόχο :

 • Την ισόρροπη ανάπτυξη του Δήμου μας.
 • Την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής κάθε πολίτη της Δυτικής Φθιώτιδας. Καλούμε κάθε ενεργό και σκεπτόμενο πολίτη να συμμετέχει ενεργά στη νέα αυτοδιοικητική μας πορεία.

Στην μακρόχρονη δημοτική μας διαδρομή στο Δήμο Μακρακώμης, υπερβήκαμε διαχωριστικές γραμμές, αγκαλιάσαμε όλους τους πολίτες, τολμήσαμε ρήξεις και πετύχαμε υψηλούς προγραμματικούς στόχους, γεγονός που αποτελεί εγγύηση για την από εδώ και πέρα δράση μας.

Με τις ίδιες αρχές, ασυμβίβαστοι με κατεστημένες αντιλήψεις και με την απαιτούμενη μαχητικότητα, συνδιαμορφώνουμε πλέον την νέα μας προοπτική στο Δήμο μας.

Ο Δήμος Μακρακώμης, πρέπει να αφήσει πίσω του την αδιαφάνεια, την αδράνεια, το ρουσφέτι  και τους σχεδιασμούς του ποδαριού. Μπορεί και πρέπει να χαράξει τον δικό του δημιουργικό δρόμο, αρκεί να βρεθούμε πολλοί μαζί στην ίδια κατεύθυνση.

Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα Δήμο:

 • Ελκυστικό για επενδύσεις που θα οδηγήσουν σε αύξηση της απασχόλησης και ανταγωνιστικότητα.
 • Ελκυστικό για επισκέπτες καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.
 • Με βελτιωμένο επίπεδο ποιότητας ζωής για τους κατοίκους του.
 • Με εξωστρέφεια

Πρωτίστως πιστεύουμε στο τρίπτυχο ΔΗΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΗΣ – ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
Βασική αρχή μας είναι η διαφάνεια, η αποδοτικότητα και η  αποτελεσματικότητα σε όλα τα επίπεδα διοίκησης του Δήμου, με:
• Θεσμοθετημένη και ανοικτή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.
• Ενεργοποίηση του θεσμού του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης».
• Δημιουργία «εσωτερικού ελεγκτή», ώστε να ελέγχονται με πλήρη διαφάνεια όλες οι συμβάσεις του δήμου.
• Αποδοτική διαχείριση των οικονομικών του δήμου, ώστε να μην δημιουργούνται ταμειακά ελλείμματα, αλλά πρωτογενή πλεονάσματα.
• Προτεραιότητα μας είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα να μην μένουν στα χαρτιά και στα λόγια, αλλά να αξιοποιούνται και να αποτελούν παροχές του Δήμου για τη στήριξη αδύναμων ομάδων, σχολείων και δράσεων παιδείας και πολιτισμού.
• Δημιουργία ενός σύγχρονου γραφείου παρακολούθησης των «Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων’» ώστε να διεκδικούμε επιχορηγήσεις και χρήματα για δράσεις και έργα.
• Αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες, αναδιοργανώνοντας όπου απαιτείται τις υπηρεσίες του δήμου.

Οι στόχοι και η στρατηγική για την Δημοτική Περίοδο 2019-2023

Για την υλοποίηση του οράματός μας προσδοκούμε στην επίτευξη των εξής στόχων:

 1. Την συνεχή μείωση της απομόνωσης του Δήμου και τη βελτίωση της τεχνικής του υποδομής.
 2. Την ισόρροπη ανάπτυξη και ομοιογένεια του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος του Δήμου.
 3. Την διασφάλιση του φυσικού περιβάλλοντος και της αειφορίας της ανάπτυξης.
 4. Την αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού, την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
 5. Την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και την βελτίωση της διοικητικής δομής και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών προς όφελος του πολίτη.

 Οι στόχοι και η στρατηγική μας για τη νέα Δημοτική Περίοδο εξειδικεύεται στους εξής τομείς:

 • Ποιότητα Ζωής – εξυπηρέτηση του πολίτη.
 • Το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου – Δίκτυο Αλληλεγγύης
 • Περιβάλλον – Ενέργεια – Υποδομές.
 • Παραγωγή – Επιχειρηματικότητα – Απασχόληση.
 • Ηλεκτρονική Πόλη
 • Πολιτισμός – Τουρισμός.
 • Αθλητισμός
 • Αδέσποτα Ζώα

Ποιότητα Ζωής – Εξυπηρέτηση του πολίτη

Η εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, αποτελεί προτεραιότητα της στρατηγικής μας. Αποτελεί χρέος κι ευθύνη απέναντι στους συμπολίτες μας η ανάληψη πρωτοβουλιών και η ενεργός δράση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Στα πλαίσια αυτά επιδιώκουμε την:

 • Αξιοποίηση του Νέου θεσμικού πλαισίου του Καλλικράτη για χρηστή και αποτελεσματική Διοίκηση.
 • Στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου με επιστημονικό προσωπικό.
 • Ηλεκτρονική διασύνδεση των υπηρεσιών για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
 • Παροχή υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.

Το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου – Δίκτυο Αλληλεγγύης
• Αρωγή των ευπαθών κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από ανεργία και μείωση των εισοδημάτων τους και βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό.
• Απογραφή απόρων και ειδικά προγράμματα για τη φροντίδα τους και την κοινωνική τους αποκατάσταση.
• Λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» που θα καλύπτει σε καθημερινή βάση ανάγκες νοσηλευτικής, κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης των δημοτών μας.
• Δημιουργία «Κοινωνικού Παντοπωλείου» και λειτουργία «Κοινωνικού Φαρμακείου».
• Συνεχή προσπάθεια για την στελέχωση των αγροτικών ιατρείων.

 • Αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Μακρακώμης.

Περιβάλλον – Ενέργεια – Υποδομές

Η ανάπτυξη του Δήμου μας πιστεύουμε ότι πρέπει να στηριχθεί στην αρχή της αειφορίας, η οποία αποτελεί πρωταρχικό στόχο και κυρίαρχο αίτημα μιας ανεπτυγμένης κοινωνίας. Προτεραιότητά μας είναι τα «Ολοκληρωμένα Έργα Υποδομών» που αντέχουν στο χρόνο και όχι «έργα βιτρίνας» που αποσκοπούν στην πρόσκαιρη επιβράβευση και στο «φαίνεσθε».

Στα πλαίσια αυτά επιδιώκουμε την:

 • Ολοκλήρωση των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) όλων των Δημοτικών Ενοτήτων.
 • Ορθολογική αξιοποίηση Τοπικών Ενεργειακών Πόρων και προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινωνίας των Πολιτών.
 • Προώθηση συστημάτων διαχείρισης υγρών αποβλήτων.
 • Βέλτιστη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Προώθηση της κατασκευής φράγματος στον Ίναχο ποταμό.
 • Δημιουργία και λειτουργία ΧΥΤΑ και ενιαία διαχείριση των απορριμμάτων σε ολόκληρο το Δήμο, με ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Υιοθετούμε τον ορθό τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου Μακρακώμης (πρόληψη, μείωση του όγκου τους και ανακύκλωση). Η  ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης υπονομεύει την ανακύκλωση, παραδίδει στο ιδιωτικό κέρδος ένα ακόμα κομμάτι της συλλογικής μας ζωής και αυξάνει το κόστος μέσω της αύξησης των δημοτικών τελών.
 • Ισχυροποίηση ελέγχου και άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής.
 • Προώθηση μεγάλων οδικών έργων υποδομής: Ολοκλήρωση και βελτίωση των  οδικών αξόνων (άμεση κατασκευή γεφυρών, τεχνικών έργων κ.λ.π) προς τους ορεινούς οικισμούς του Δήμου μας.

Παραγωγή – Επιχειρηματικότητα – Απασχόληση

Προωθούμε τη βιώσιμη ανάπτυξη του παραγωγικού τομέα, με έμφαση στην καινοτομία και  κατεύθυνσή προς νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, με την παράλληλη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.

 Στα πλαίσια αυτά επιδιώκουμε την:

 • Ενίσχυση των υποδομών του αγροτικού τομέα.
 • Αξιοποίηση επενδυτικών και εκσυγχρονιστικών προγραμμάτων για την ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 • Ενθάρρυνση επενδυτικών πρωτοβουλιών.
 • Πιστοποίηση και προώθηση τοπικών προϊόντων.
 • Άμεση εξυγίανση της εταιρείας και ανάδειξη των Σφαγείων Σπερχειάδας, σε σύγχρονα σφαγεία που θα καλύπτουν τις ανάγκες ολόκληρης της Δυτικής Φθιώτιδας.

Ηλεκτρονική Πόλη

Οι νέες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής αποτελούν το μέλλον για την παροχή υπηρεσιών από τον δήμο, καθώς και για την γρήγορη, αποτελεσματική και διαφανή εξυπηρέτηση των πολιτών. Φιλοσοφία μας είναι η δημιουργία του «Ψηφιακού Δήμου», στα χνάρια άλλων επιτυχημένων δήμων.
Στόχος μας είναι η παροχή δωρεάν, αξιόπιστης ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής μας.
Η ομάδα «Ψηφιακής Δράσης» που θα δημιουργηθεί, θα σχεδιάσει και θα ενεργοποιήσει σταδιακά τις ακόλουθες online υπηρεσίες:
• Το Πρόγραμμα «Ενημερώνω»: Ο πολίτης ενημερώνει τη δημοτική αρχή για κάθε πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή του. Το πρόγραμμα λειτουργεί με τηλεφωνική γραμμή (χωρίς χρέωση) αλλά φυσικά και μέσω διαδικτύου.
• Το Πρόγραμμα «Διαβουλεύομαι»: Μέσω του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουμε σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διάλογο για θέματα που απασχολούν την περιοχή μας και να συμβάλλουμε στην επιλογή των θεμάτων που θα συζητηθούν στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα το παρακολουθούν οι πολίτες online.
• Το πρόγραμμα «Ξεναγός»: Το πρόγραμμα αποβλέπει στην δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας σημαντικών πληροφοριών σχετικά με την περιοχή μας. Μουσεία, σύλλογοι, ιστορικά σημεία της περιοχής μας, δημοτικά κτίρια, αλλά και ξενοδοχεία, εστιατόρια, σημεία εκδηλώσεων ή άλλες πληροφορίες, θα βρίσκονται στη διάθεση των επισκεπτών της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης.
• Το πρόγραμμα «Προσφορές για τους Δημότες μας» σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες και καταστηματάρχες του Δήμου.
• Τηλεϊατρική-Τηλεπρόνοια: To πρόγραμμα, σε συνεργασία με χορηγούς, θα αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία στον τομέα της Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και αποσκοπεί στην εξ αποστάσεως παρακολούθηση της υγείας ευπαθών ομάδων δημοτών και στην παρέμβαση στην κρίση.

Πολιτισμός – Τουρισμός

Αναμφισβήτητα ο Πολιτισμός και ο Τουρισμός θα πρέπει να αποτελούν ένα από μεγάλα αναπτυξιακά κεφάλαιο της περιοχής. Στρατηγική μας είναι να αξιοποιήσουμε το κεφάλαιο αυτό με σεβασμό στην παράδοσή μας, αλλά και τηρώντας τους κανόνες της αειφορίας.

Στα πλαίσια αυτά επιδιώκουμε την:

 • Τουριστική αξιοποίηση του όρους Γουλινά και του ηφαιστείου του (δημιουργία μοναδικών μονοπατιών πρόσβασης στην κορυφή κ.λ.π), των Ιαματικών Πηγών Πλατυστόμου, Παλαιοβράχας και Κυριακοχωρίου, όπως και του μοναδικού Πλατανοδάσους Καστρίου-Παλιουρίου.
 • Ανάδειξη του θρησκευτικού τουρισμού, με επίκεντρο τον υπό ανέγερση ιερό ναό του Αγίου Παίσιου στη Μακρακώμη, αλλά και άλλων θρησκευτικών σημείων αναφοράς για την περιοχή μας.
 • Δημιουργία «Σήματος Ποιότητας» για το Δήμο Μακρακώμης και προβολή του με όλα τα μέσα, ενεργοποιώντας και την τοπική κοινωνία.
 • Καταγραφή και ψηφιοποίηση του Τουριστικού και Πολιτιστικού προϊόντος του Δήμου.
 • Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, μέσω της ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.
 • Αναβάθμιση τουριστικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που απαιτούνται για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Παρεμβάσεις προς κάθε αρμόδιο, για την άμεση επαναλειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων της λουτροπηγής του Πλατυστόμου.
 • Ανάδειξη των πολιτιστικών, αρχαιολογικών, αρχιτεκτονικών και θρησκευτικών μνημείων μας (πχ πέτρινα γεφύρια, παραδοσιακούς νερόμυλους, παραδοσιακά καλντερίμια κ.λ.π)

Αθλητισμός

 

Διεκδικούμε:

 • Σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις ελεύθερης πρόσβασης για όλους.
 • Διαφορετικό τρόπο οργάνωσης του αθλητισμού, η αποτελεσματικότητα του οποίου θα κριθεί κυρίως και βασικά από την αύξηση του συνολικού αριθμού των αθλουμένων και θα στοχεύει στην άσκηση, σωματική ευεξία, υγεία, ψυχαγωγία και κοινωνικοποίηση.

Προτείνουμε:

 • Εκχώρηση ουσιαστικών αθλητικών αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση με τους αντίστοιχους πόρους.
 • Ενίσχυση των προγραμμάτων αθλητισμού για όλους (γυναίκες, εργαζόμενους, τρίτη ηλικία, πολίτες με αναπηρίες κ.λ.π).
 • Προστασία και ενδυνάμωση της υγείας των δημοτών με δράσεις φυσικής άσκησης και αναψυχής, ποδηλασίες, δρόμους υγείας και εναλλακτικό αθλητισμό, σε συνεργασία με αντίστοιχους συλλόγους και αξιοποίηση κάθε ελεύθερου χώρου, σε σύνδεση με το σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Αδέσποτα Ζώα
Θα θέλαμε να ξημερώσει η μέρα που δεν θα υπάρχουν αδέσποτα στους δρόμους. Πιστεύουμε ότι για να γίνει πραγματικότητα η ουτοπία, ο μόνος αποδεκτός δρόμος είναι οι στειρώσεις των αδέσποτων ζώων και η αγωγή του πολίτη. Αυτοί είναι και οι στόχοι μας. Στα πλαίσια αυτά, δεσμευόμαστε για τη στείρωση όσο το δυνατό περισσοτέρων αδέσποτων ζώων, για εμβολιασμούς και θεραπείες άρρωστων ή τραυματισμένων αδέσποτων σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο του δήμου.